محصولات نوینی از نوژن با طرح ها و رنگ های مختلف و متنوع ارائه شده است. شرح کوتاهی از محصوات جدید در ذیل ارائه میگردد:
  •     هیرمند : میز مدیریتی ترکیب چرم و ام دی اف با کناره شیشه ای ریلی
  •     راوند : میز مدیریتی با پایه های فلزی و آبکاری استیل                                        
  •     ایگل : میز مدیریتی طرح سنتی
  •     هامون : میز مدیریت صفحه شیشه ای با پایه باکس
  •     سبلان : میز مدیریتی ترکیبی
  •     پالیزان : میز کارشناسی همرا با کمد بایگانی
  •    سراوان : میز کارشناسی با صفحه PVC
  •     سنگان : میز منشی صفحه ترکیبی
  •     تیران : میز کارمندی تک